Efter en del arbeten med grundstoppning och resårer samt en omklädsel blev detta det färdiga resultatet